AZIN CZ s.r.o. - Dopravní výzkum a krizové řízení v energetice

AZIN - graficka hlavickaAZIN - graficka hlavicka AZIN - grafika - odkaz - ceska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - anglicka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - francouzska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - ruska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - nemecka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - cinska jazykova verze
AZIN - graficka hlavicka
AZIN - graficke menu - odkaz - o spolecnostiAZIN - graficke menu - odkaz - histrorieAZIN - graficke menu - odkaz - soucasnostAZIN - graficke menu - odkaz - zahranicni spolupraceAZIN - graficke menu - odkaz - referenceAZIN - graficke menu - odkaz - reference
 

AZIN - graficky prvek - sipka Historie a současnost
AZIN - graficky prvek - sipka Vedení společnosti
AZIN - graficky prvek - sipka Odborná profesní základna společnosti
AZIN - graficky prvek - sipka Hlavní obory činnosti v současné době
AZIN - graficky prvek - sipka Administrativní údaje o společnosti


AZIN - graficky prvek - sipkaHistorie a současnost

Privatizací bývalého Federálního střediska speciální informatiky vznikla v roce 1992 společnost ASIN CZ s.r.o., orientovaná na problematiku krizového řízení a havarijního plánování v energetice a teplárenství. V roce 1993 vzniká společnost AZIN CZ s.r.o. zaměřená na krizové řízení a havarijní plánování v jaderné energetice a v civilním letectví. Postupným vývojem došlo ke sloučení činností obou zmiňovaných firem, společnost AZIN CZ s.r.o. převzala rozhodující roli a dále rozšířila svoje aktivity, zejména pak do oblasti výzkumu.

Ke dni 1.7.2016 dochází k zásadní změně společnosti. Dosavadní ředitel a jednatel Ing. Petr Kohout odchází do péče „státní renty“ a vedení společnosti přebírá Ing. Hana Hájková – dosavadní prokurista. Stává se tak k 1.7.2016 jednatelem společnosti AZIN CZ s.r.o.

Společnost dozná změn ve svém působení, které budou na těchto stránkách postupně publikovány.

 

AZIN - graficky prvek - sipkaVedení společnosti

Pozice Jméno E-mail Telefon
Ředitelka a jednatelka společnosti Ing. Hana Hájková azin@azin.cz +420 723 037 997
Jaderná energetika Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.
Ing. Václav Souček, CSc.
Energetika Ing.Ludmila Petráňová
Doc. Ing. Josef Šulc, CSc.
Doprava a chemie Ing. Pavel Fuchs, CSc.
Silniční doprava Bc. Roman Budský
Civilní letectví PhDr. Miroslav Hanák
Mgr. Jitka Johanidesová

AZIN - graficky prvek - sipkaOdborná profesní základna společnosti

Filozofie společnosti je zaměřena na vysoce profesionální řešení zadaných projektů. Vzhledem ke složitosti a velkému rozsahu pracovních aktivit bylo nezbytné postupem doby zajistit úzkou a trvalou spolupráci firmy se širokým týmem špičkových specialistů. V praxi osvědčené vytváření „ad hoc“ řešitelských týmů, flexibilně profilovaných podle charakteru zadané problematiky, vyústilo v ustanovení stálého sboru externích expertů, kteří na smluvní bázi s AZIN CZ dlouhodobě spolupracují.


AZIN - graficky prvek - sipkaHlavní obory činnosti v současné době


AZIN - graficky prvek - sipkaAdministrativní údaje o společnosti od 1.7.2016

Firma: AZIN CZ s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze v oddíle C., vložka 18809
Sídlo: Janského 2420/21, 155 00 Praha 5
IČ: 48534030
DIČ: CZ48534030
Bankovní spojení: 2411001066/8040 Oberbank AG
Tel.: +420 723 037 997
E-mail: azin@azin.cz